Vad är sällskapsspel?

Just definitionen sällskapsspel kan vara mycket svårt att förklara i korthet. Här handlar det om ett ord som omfattar så mycket, och då är det nästan bättre att dela upp det lite i olika delar. Om det nu ändå ska försökas göra en förklaring i korthet, så måste detta bli att sällskapsspel är något som […]